Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Lijst met Vaak gestelde vragen

De testtijd van de Accu-Chek Instant meter bedraagt minder dan vier seconden.

De Accu-Chek Instant meter geeft dan een E-4 foutmelding aan.

Voor de Accu-Chek Instant teststrip heb je slechts een klein druppeltje bloed nodig (0,6 μL).

Het Accu-Chek Instant systeem is zodanig ontworpen dat de gebruiker gemakkelijk een test kan uitvoeren. Hiervoor zijn een aantal functies ontwikkeld: 

The Easy-Edge teststrips: de teststrips hebben een groot aanbrengoppervlak in vergelijking met andere strips op de markt. Dat bekent dat over de gehele onderkant de bloeddruk kan worden aangebracht

De strips worden met de elektrode neerwaarts in het potje geplaatst, zodat ze gemakkelijk in de meter geplaatst kunnen worden.

Ook de maat van de nieuwe Accu-Chek Instant teststrip is veranderd en de strips maken gebruik van de FAD-GDH moleculaire verbinding. 

De Accu-Chek Instant is zodanig ontworpen dat een laag batterijniveau geen invloed heeft op de meetresultaten.

10/10-norm verwijst naar een nauwkeurigheid testprotocol dat aan de ISO-norm voldoet. Voor drie verschillende producties van teststrips moet 95% van de bloedglucose resultaten binnen ± 10 mg/dL van de referentiewaarde vallen bij een glucoseconcentratie < 100 mg/dL of binnen ± 10% bij een glucoseconcentratie ≥ 100 mg/dL.

Als baanbrekend producent van innovatieve bloedglucose technologieën, is de Accu-Chek Instant onze meest accurate meter in ons portfolio. De Accu-Chek Instant meter overtreft de strengste markt-normen omtrent nauwkeurigheid met een 10/10-norm analytische nauwkeurigheid.

Ja, de Accu-Chek® Instant voldoet aan de eisen van de ISO-normen 15197:2013 en 15197:2015 (In vitro testsystemen – Eisen voor bloedglucose-monitoringssystemen voor het zelftesten ten behoeve van het reguleren van de diabetes mellitus). Daarnaast beschikt de Accu-Chek instant over een TÜV certificaat.

Dit is geen probleem. De nieuwe cassettes vervangen geleidelijk de “oude” cassettes waardoor het kan voorkomen dat je nog “oude” krijgt.

Ja, je kan nog steeds de vorige testcassette gebruiken tot de vervaldatum op de verpakking of 90 dagen na het plaatsten van de cassette.

Nee. De afstandshouders zijn zo ontworpen dat je eenvoudig kan meten met een vingerprik. Ze zijn niet ontworpen om op alternatieve plaatsen (bijv. arm) van het lichaam te meten.

 

Ja, maar slechts een klein beetje. Je hebt waarschijnlijk geleerd dat je de meter verticaal moet vasthouden wanneer je bloed aanbrengt. Nu de cassette over de afstandshouders beschikt, raden we je aan om de meter vast te houden op een manier dat je de aanbrengzone kan zien wanneer je bloed aanbrengt. Plaats je vinger voorzichtig op de afstandshouders zodat de bloeddruppel wordt aangebracht in het midden van de aanbrengzone.

 

Vergeet niet dat het prikken op alternatieve plaatsen (bv. de arm) niet langer mogelijk is – je kan enkel meten met een druppeltje bloed uit de vingertop.