Privacyverklaring voor Roche Diabetes Care 
Voor klanten, eindgebruikers van digitale oplossingen en websitebezoeker

(Datum van uitgifte: 1 juli 2023)

1.Wanneer wij met jou als klant of potentiële klant in contact treden           
2.Wanneer je onze digitale oplossingen gebruikt           
3.Wanneer je onze websites bezoekt en/of met ons communiceert als klant of potentiële klant en/of onze digitale oplossingen gebruikt           
4. Ontvangers van jouw persoonsgegevens           
5. Internationale overdrachten van jouw persoonsgegevens           
6. Informatie over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens           
7.Updates van deze privacyverklaring           

Deze kennisgeving bevat informatie over onze activiteiten (kolom ”wat wij doen” en vervolgens één activiteit per rij), de informatiecategorieën die voor elke activiteit worden verzameld (kolom ”wat wij verzamelen”), alsmede de rechtsgrondslag voor de verwerking van elk daarvan (kolom ”waarom wij het doen”), met inbegrip van de verwerking van gezondheidsinformatie (kolom ”als jij een patiënt bent”), en de bewaartermijn voor de gegevens (kolom ”hoe lang”).

Onze activiteiten zijn gericht op een volwassen publiek; als wij vernemen dat iemand nog niet de wettelijke leeftijd voor geldige verwerking heeft bereikt, verzamelen wij geen persoonsgegevens van die persoon totdat zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger in een controleerbare vorm toestemming heeft gegeven. 


1. Wanneer wij met jou als klant of potentiële klant in contact treden

De gegevensbeheerder voor de verwerking is Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care - Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Zwitserland, handelend als moedermaatschappij van filialen die zich bezighouden met de bedrijfseenheid Diabetes Care. Het plaatselijke filiaal in het land waar jij woont, wordt beschouwd als een gezamenlijke gegevensbeheerder, tenzij anders aangegeven (meer informatie over het filiaal van Roche in het land waar je woont, is beschikbaar op je plaatselijke Accu-Chek-website). De vertegenwoordiger van de EU is Roche Privacy GmbH, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, [email protected]..

  Wat wij doen Wat wij verzamelen Waarom wij het doen Als jij een patient bent Hoe lang
  Primair gebruik: het leveren van onze producten en diensten
i

? Antwoorden op verzoeken

 • Ondersteuning, cases en klachten die geen betrekking hebben op regelgeving
 • Feedback via telefoon, e-mails, sociale media, enz.
 • Gratis monsters of onderhoudsverzoeken
 • Teruggezonden producten
 • Trainingen
Je contactgegevens (zoals naam, postadres, telefoonnummer, functie), je interesses en voorkeuren (zoals producten of interessegebieden), en andere verstrekte informatie ? Wij verzamelen deze informatie voor onze legitieme zakelijke belangen om verzoeken van klanten en potentiële klanten te beantwoorden

✅ Je gezondheidstoestand kan worden onthuld, dus we hebben je uitdrukkelijke toestemming nodig om je gegevens te gebruiken

❗ wij kunnen de diensten niet leveren zonder toestemming voor dit gebruik van je gegevens

Tenzij lokale bijzonderheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, zouden wij deze bewaren gedurende de periode waarin een juridische procedure kan worden ingesteld.
ii

? Contract  

 • Abonnementen beheren
 • Transacties afronden Product/dienst leveren
 • Uitvoering van bestellingen
 • Transactionele berichten Garanties activeren
Je contactgegevens en een geschiedenis van je eerdere transacties met ons (zoals bestelgeschiedenis, klantaccountinformatie), informatie over recepten ✒️ Wij gebruiken deze informatie om onze overeenkomst met jou uit te voeren Tenzij lokale bijzonderheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, zouden wij deze bewaren gedurende de periode waarin een juridische procedure kan worden ingesteld.
iii

? Uniek klant-ID

 • Betere identificatie
 • Duplicatie vermijden
 • Inconsistente gegevens vermijden

LOGIEK: Wij gebruiken een algoritme dat gegevens met voldoende overeenkomsten samenvoegt.

 • Je identiteit en contactgegevens, alsmede je status als professional of particulier en adresverificatiegegevens
 • BRONNEN: Wij gebruiken een adresverificatiedienst om een GPS-locatie te verkrijgen.
? Wij verzamelen deze informatie voor onze legitieme zakelijke belangen om het gegevensbeheer te optimaliseren Zolang wij je gegevens bewaren voor de in deze paragraaf genoemde doelen.
  Secundair gebruik: verbetering van onze producten en diensten
iv

? Interne training

Onze interacties met jou beoordelen en analyseren om te begrijpen wat we kunnen verbeteren

Gespreksopnamen gekoppeld aan je telefoonnummer
 • ✅ Wij verzamelen en verwerken deze informatie als jij hiermee instemt
 • ❓ Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden
 • ✅ Je gezondheidstoestand kan worden onthuld, dus we vragen je uitdrukkelijke toestemming om je gegevens te gebruiken.
 • ❓ Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden
Tenzij lokale bijzonderheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, 90 dagen na de opname
v

✉️ Marketing

 • Nieuwsbrieven
 • Klantonderzoeken
 • Marketing e-mails die aangepast kunnen worden aan jouw interesses
 • Organisatie van webinars of evenementen
Je identiteit en contactgegevens, alsmede je status als professional of particulier
 • ✅ Wij verzamelen en verwerken deze informatie als jij hiermee instemt.
 • ❓ Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden
 • ? Als je een professional bent, kunnen wij ons beroepen op ons legitiem belang om je te bereiken.
Tenzij lokale bijzonderheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, zolang wij interacties met jou onderhouden en enkele jaren na het laatste contact (om desgewenst interacties te hervatten).
vi

? Patiëntenprogramma

 • Je registreren bij het programma dat je selecteert
 • Je behoeften evalueren zoals door jou aangegeven
 • Ondersteuning bieden tijdens de duur van het programma door gepersonaliseerde inhoud te verstrekken

(Alleen patiënten)

Informatie over je contact- en productvoorkeuren, talen, marketingvoorkeuren, gezondheid en demografische gegevens
 • ✅ Wij verzamelen en verwerken deze informatie als jij hiermee instemt.
 • ❓ Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden
Tenzij lokale bijzonderheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, zolang wij interacties met jou onderhouden en enkele jaren na afloop van het programma (om je desgewenst opnieuw in te schrijven)
vii

? Klacht

 • Incidenten bijhouden en rapporteren
 • Archieven bewaren voor regelgevingsdoelen
 • Monitoring van onze socialmedia-pagina’s
Alle aan Roche verstrekte persoonlijke gegevens in verband met ongewenste gebeurtenissen of problemen in verband met diensten/producten ⚖️ Wij verzamelen jouw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en kunnen verplicht zijn de gegevens te melden aan regelgevende instanties ⚖️ Deze informatie omvat van nature gezondheidsgegevens die alleen worden verwerkt voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn Tenzij lokale bijzonderheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, bewaren wij ze gedurende de periode waarin een juridische procedure kan worden ingesteld of overeenkomstig wettelijke verplichtingen.
viii

? Bedrijfsinformatie

 • Verslagen maken over onze activiteiten
 • Ons bedrijf verbeteren en beheren
 • Rapportage zoals wettelijk vereist, bijv. over klachtenbehandeling in verband met onze medische hulpmiddelen
Dezelfde gegevens als hierboven vermeld ? Bedrijfsinformatie is voor ons legitieme belang om te begrijpen hoe we het doen Zie bewaartermijn zoals hierboven vermeld voor elke betrokken activiteit
ix

Sociale media

 • Animatie van onze pagina’s
 • Social listening van publiekelijk geplaatste informatie, die in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om inzichten te creëren
 • Gerichte reclame via sociale media aan personen die zich hebben ingeschreven op onze pagina’s of andere doelgroepen (bijvoorbeeld je interesses, leeftijd of land)
 • Alle informatie die je online openbaar maakt, maar die over het algemeen op een gepseudonimiseerde, anonieme of geaggregeerde manier zal worden gebruikt
 • ? Wij verzamelen deze informatie voor onze legitieme zakelijke belangen om ons publiek op sociale media te begrijpen en te bereiken
 • Wij kunnen gezamenlijke gegevensbeheerders zijn met het socialmedia-bedrijf dat onze pagina host, zie hun respectievelijke beleid: Facebook ; Instagram ; Linkedin ; Youtube
?️ Bij deze verwerking wordt alleen gevoelige informatie gebruikt waarvoor je duidelijk hebt gekozen om deze openbaar te maken zodat iedereen deze kan zien. Wij richten ons niet op personen op basis van hun gezondheidstoestand. Tenzij lokale bijzonderheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, bewaren wij geen social listening of gerichte reclamegegevens nadat de inzichten zijn verkregen/de campagne is gerealiseerd

2. Wanneer je onze digitale oplossingen gebruikt

De gegevensbeheerder is Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim/Duitsland als fabrikant van deze applicaties en software. mySugr GmbH, Trattnerhof 1/5 OG, 1010 Wenen/Oostenrijk treedt ook op als gegevensbeheerder met betrekking tot gegevens die worden verwerkt door de mySugr-app en in de Roche Diabetes Care-apps en professionele software.

  Wat wij doen Wat wij verzamelen Waarom wij het doen Als jij een patient bent Hoe lang
  Primair gebruik: het leveren van onze producten en diensten
A

? Diabetesoplossingen

 • Diensten en functionaliteiten leveren in overeenstemming met de specifieke gebruikershandleidingen, voorwaarden en privacyverklaring die op de oplossing van toepassing zijn
 • Raadpleeg deze documenten voor meer details.
 • Profielgegevens; commerciële en activiteitsgegevens
 • Voor patiënt: medische gegevens, inclusief therapie- en diagnosegegevens zoals handmatig ingevoerd of verzonden door jouw medisch hulpmiddel (BGM, CGM, insulinepomp, aangesloten insulinepen), technische gegevens van je medisch hulpmiddel
 • Smartphone-identificatie wordt verzameld als strikt noodzakelijk voor het verzenden van pushberichten als je daarom hebt verzocht
 • ✒️ Wij gebruiken deze informatie om onze overeenkomst met jou uit te voeren
 • ? Als je een patiënt bent en wij diensten verlenen aan je arts, verwerken wij je gegevens in opdracht van je arts, zodat het beheer bij deze professionele gebruikers ligt
 • ✅ Deze informatie omvat van nature gezondheidsgegevens en wij hebben je uitdrukkelijke toestemming nodig om je gegevens te gebruiken
 • ❗ wij kunnen de door jou gevraagde diensten niet leveren zonder jouw toestemming voor dit gebruik van jouw gegevens
 • ? Wanneer wij je gegevens in opdracht van je arts verwerken, is hij/zij er verantwoordelijk voor te verzekeren dat hij/zij het recht heeft jouw gegevens te gebruiken
Zoals aangegeven in de privacyverklaring die van toepassing is op de betrokken oplossing
B

Delen van gegevens toestaan

Organiseren van het delen van gezondheidsgegevens tussen oplossingen en met professionele elektronische patiëntendossiers, altijd in overeenstemming met jouw voorkeuren

Door jou in de oplossing geüploade of ingevoerde gegevens zijn beschikbaar voor de door jou aangewezen ontvangers, die ze ook kunnen downloaden. ✒️ Wij gebruiken deze informatie om onze overeenkomst met jou uit te voeren

✅ Het delen van gegevens met derden gebeurt op jouw verzoek, dus alleen als jij hiermee instemt

❗ wij kunnen geen gegevens delen zonder jouw toestemming

Totdat jij het delen van gegevens deactiveert
C

? Nevendiensten

 • Leveringen inclusief aan een patiënt op verzoek van zijn/haar arts
 • Facturatie van het gebruik van het tool of de bijbehorende diensten
 • Andere diensten die je aanvraagt
 • Indien nodig kunnen wij bovengenoemde gegevens verwerken in de mate die nodig is onder paragraaf 1 over klanten

Zie paragraaf 1 ver klanten

? Als je een patiënt bent en wij diensten verlenen aan je arts, verwerken wij je gegevens in opdracht van je arts, zodat het beheer bij deze professionele gebruikers ligt

 • Zie paragraaf 1 over klanten
 • ? Wanneer wij je gegevens in opdracht van je arts verwerken, is hij/zij er verantwoordelijk voor te verzekeren dat hij/zij het recht heeft jouw gegevens te gebruiken
Zie paragraaf 1
  Secundair gebruik: verbetering van de gezondheidszorg (statistieken/onderzoek)
D

? Prestatieverslagen

Geaggregeerde rapporten uitbrengen voor intern gebruik of voor onze professionele gebruikers om te begrijpen hoe onze digitale oplossingen worden gebruikt en presteren, bijv. aantal actieve gebruikers, tijd in bereik, enz.

Geaggregeerde gebruikersgegevens in of gegenereerd door het gebruik van digitale oplossingen
 • ? Wij baseren ons op ons legitiem belang om de dienst te analyseren en te verbeteren
 • ? Als je een patiënt bent en wij diensten verlenen aan je arts, verwerken wij je gegevens in opdracht van je arts, zodat het beheer bij deze professionele gebruikers ligt
 • ? Wij zullen gegevens in een geaggregeerde (dus anonieme) vorm gebruiken
 • ? Wanneer wij je gegevens in opdracht van je arts verwerken, is hij/zij er verantwoordelijk voor te verzekeren dat hij/zij het recht heeft jouw gegevens te gebruiken
Zonder tijdsbeperking in anonieme en/of geaggregeerde vorm
E

? Medisch onderzoek en innovatie

 • De geanonimiseerde gegevens repliceren in speciale databanken (anoniem of pseudoniem)
 • Inzichten in de bevolking en wetenschappelijk onderzoek
 • Algoritmen/productontwikkeling
 • Productevaluatie en bewijzen uit de praktijk
 •  

(Alleen patiënten)

Geanonimiseerde gebruikersgegevens (anoniem of pseudoniem) in de digitale gezondheidsapplicaties en -software of die door het gebruik ervan worden gegenereerd
 • ? Wij anonimiseren deze informatie zoals geïnstrueerd door zorgverleners ✅ Wij zullen deze informatie pseudonimiseren als je hiermee instemt.
 • ❓ Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden
 • ? Wij zullen gegevens die door zorgverleners worden gebruikt in anonieme vorm verwerken
 • ✅Wanneer pseudonieme gegevens worden gebruikt, omvatten zij van nature gezondheidsgegevens, zodat wij jouw uitdrukkelijke toestemming voor productverbetering zullen vragen.
 • Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden
Zonder tijdsbeperking in anonieme vorm Totdat je je toestemming herroept in een pseudonieme vorm

3. Wanneer je onze websites bezoekt en/of met ons communiceert als klant of potentiële klant en/of onze digitale oplossingen gebruikt

Wanneer je onze websites bezoekt, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de entiteit die wordt geïdentificeerd als de uitgever van de website. Voor andere toepassingen blijven de beheerders zoals hierboven vermeld. Merk op dat wanneer je door onze openbare websites navigeert, de mededelingen in de voettekst van de landingspagina voorrang hebben op deze privacyverklaring.;
Wij kunnen cookies of andere traceringstechnologieën gebruiken die noodzakelijk zijn (authenticatie, voorkeuren, beveiliging), ons in staat stellen gebruiksstatistieken te verkrijgen of in sommige gevallen gerichte reclame te maken, of je in staat stellen video’s af te spelen of informatie te delen op sociale media. Voor niet-noodzakelijke cookies zal een pop-up op elke website je toestemming vragen voor elke categorie voordat deze wordt toegepast.

  Wat wij doen Wat wij verzamelen Waarom wij het doen Als jij een patient bent Hoe lang
  Primair gebruik: het leveren van onze producten en diensten
1

?️ Beveiliging

Om onze systemen te beveiligen, te beheren en te onderhouden Toezicht op de veiligheid Bug/crash-rapportage Behoud van logboeken

IP-adres, geografische locatie, bronnen die je hebt bezocht en soortgelijke informatie die via cookies en webtrackers wordt verzameld. ? Technische activiteiten zijn voor ons legitieme belang om een veilig bedrijf te runnen en bijbehorende cookies zijn noodzakelijk.

? Deze informatie zal over het algemeen je status of gezondheidsinformatie niet onthullen

⚖️ In onze patiëntenapps kunnen gegevens over een crash de gezondheidstoestand onthullen, maar deze worden verwerkt voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn

Zoals vereist door de toepasselijke wetgeving in niet-geaggregeerde vorm
2

? Persoonlijk account

Account aanmaken en toegang tot al onze online diensten, inclusief identiteits- en toestemmingsbeheer Transactioneel bericht, ondersteuning, probleemoplossing of beveiligingsadvies

Voor- en achternaam, e-mail en wachtwoord, andere contactgegevens, account-ID, registratiedatum en status van toestemmingen, taal, land en tijdzone, IP-adres Wij gebruiken deze informatie om onze overeenkomst met jou uit te voeren Deze informatie omvat van nature gezondheidsgegevens en wij hebben je uitdrukkelijke toestemming nodig om je gegevens te gebruiken ;
wij kunnen de door jou gevraagde diensten niet leveren zonder jouw toestemming voor dit gebruik van jouw gegevens
Totdat je je account verwijdert.
  Andere mogelijke gebruiken
3

Juridische bewaring;

Geschillen of andere procedures in verband met onze rechten of jouw rechten Archivering om te voldoen aan onze verplichtingen als fabrikant van medische hulpmiddelen, bijv. om je te informeren over een incident of een terugroepactie

Alle bovengenoemde gegevens die voor deze doelstelling nodig kunnen zijn Het leveren van bewijsmateriaal voor claims is in ons legitieme belang om onze rechten of jouw rechten vast te stellen
Het bewaren van bepaalde informatie als archief kan nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Deze informatie kan van nature gezondheidsgegevens bevatten of onthullen en zal alleen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn Totdat de claim is afgesloten of de wettelijke verplichting is verstreken
4

Gebruiksstatistieken

Leren hoe onze tools worden gebruikt en ze verbeteren Je gebruik begrijpen en je feedback vragen

IP-adres, geografische locatie, bronnen die je hebt bezocht en soortgelijke informatie die via cookies en webtrackers wordt verzameld. Gegevens over onze relatie met jou

Analyse is voor ons legitieme belang om te begrijpen hoe we het doen

Wij gebruiken alleen cookies en trackers als je hiermee instemt

Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden

Wij verwerken alleen anonieme gegevens die je status of gezondheidsinformatie niet onthullen

Je gezondheidstoestand kan worden onthuld als je bent ingelogd en in dat geval vragen wij je uitdrukkelijke toestemming

Je kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden

Tenzij er specifieke lokale omstandigheden van toepassing zijn of wij gegevens voor een ander doel moeten bewaren, bewaren wij de gegevens 1 jaar na de verzameling in een niet-geaggregeerde vorm

4. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen van Roche over de hele wereld. Aan Roche gelieerde ondernemingen zullen je persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden gebruiken als hierboven vermeld. Wij kunnen je persoonsgegevens ook delen met onze logistieke afdeling, IT, marktonderzoek, dienstverleners voor customer service en vervoerders, verzekeringsmaatschappijen of partners, voor de volgende doeleinden:

 • Om de zakelijke transacties van Roche te helpen uitvoeren;
 • Om de technische werking, het onderhoud, de administratie en de hosting van onze websites, webplatforms en IT-systemen in het algemeen uit te voeren;
 • Om een fusie, consolidatie, controleoverdracht of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Roche deelneemt of ingevolge een door Roche aangegane financiële regeling te vergemakkelijken;
 • Om te reageren op passende verzoeken van legitieme overheidsinstanties, of indien vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften; en
 • Om het delen van gegevens met de door jou aangewezen ontvangers mogelijk te maken wanneer je de functies voor het delen van gegevens van onze digitale producten gebruikt; en
 • Indien nodig voor bedrijfsaudits of om een klacht of veiligheidsdreiging te onderzoeken of erop te reageren.
  Derden handelen over het algemeen namens ons en in opdracht van ons, maar sommige aanbieders (met name vervoerders en aanbieders van elektronische communicatie) verwerken je gegevens ook voor hun eigen doeleinden (bijv. om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen).

5) Internationale overdrachten van jouw persoonsgegevens

We kiezen in de eerste plaats voor partners waarvan het hoofdkantoor of de servers zich binnen de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan of opgeslagen in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan je land van herkomst. Dit betekent dat je persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar een land met een minder strenge wetgeving inzake gegevensbescherming dan je eigen land. Een dergelijke overdracht zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als je persoonsgegevens onder de AVG vallen: Voor de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of bij gebreke van een adequaatheidsbesluit (bijv. Zwitserland, Israël en Nieuw-Zeeland), binnen de Roche Groep, zakenpartners en dienstverleners, stellen wij de contracten op die de EU-standaardcontractbepalingen bevatten, die volgens de EU-Commissie passende en geschikte waarborgen vormen om de naleving van de AVG te verzekeren. Als je nog vragen hebt over dit onderwerp of een exemplaar van de waarborgen wilt ontvangen, kun je contact opnemen met [email protected]
Daarnaast zorgen we er ook voor dat onze partners aanvullende beveiligingsnormen hanteren, zoals individuele beveiligingsmaatregelen en voorzieningen of certificaten voor gegevensbescherming. 
In het algemeen kunnen onze interne ondersteuningsdiensten van Roche, naast de lokale filialen in je land en de wereldwijde functies in de EU en Zwitserland, bij voorrang in jouw regio toegang krijgen tot je gegevens. Alle interne toegangen worden gedekt door onze interne overeenkomst inzake gegevensoverdracht die de garanties bevat dat je gegevens veilig worden beheerd.

6. Informatie over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Als je persoonsgegevens onder de AVG vallen, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Roche over je heeft;
 • Het recht op rectificatie of correctie van persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om een kopie van je persoonsgegevens in elektronisch formaat te vragen, zodat je de gegevens aan derden kunt overdragen, of om Roche te verzoeken je persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketing- en andere doeleinden;
 • Het recht op het wissen van je persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor je ze hebt verstrekt, alsmede het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens tot bepaalde beperkte doeleinden wanneer wissen niet mogelijk is.

Om één van deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via [email protected] of via [email protected].             
Merk op dat het wissen of beperken van de verwerking alleen mogelijk is indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming of op onze legitieme belangen. Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, moet je weten dat je het recht hebt je toestemming te allen tijde in te trekken, maar dat de intrekking van je toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan onverlet laat. In geval van een verzoek tot wissen kunnen wij een kopie van je persoonsgegevens bewaren voor onze administratie en om te voorkomen dat je persoonsgegevens na je verzoek in onze systemen worden ingevoerd. 
Merk op dat het intrekken van je toestemming voor de noodzakelijke verwerking (of het verwijderen van je account of gegevens) het onmogelijk kan maken onze producten en diensten te gebruiken, omdat wij je gegevens niet langer kunnen verwerken. Wij interpreteren deze intrekking daarom als een beëindiging.
Indien je in dat geval van mening bent dat onze gegevensverwerking niet in overeenstemming is met de AVG, heb je het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit van het land waar je woont, zoals hier vermeld: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-autho…

7. Updates van deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij deze privacyverklaring herzien. Alle wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op deze pagina worden weergegeven. Roche raadt je aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. De datum waarop deze verklaring voor het laatst is herzien, staat bovenaan deze verklaring.