Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Lijst met Vaak gestelde vragen

De Accu-Chek Instant meter en het mobiele toestel mogen maximaal 3 meter van elkaar verwijderd zijn voor de automatische gegevensoverdracht via Bluetooth. Als de afstand tussen beide toestellen tijdens de bloedglucosetest(s) meer dan 3 meter bedraagt, zullen alle nieuwe metergegevens pas met de app synchroniseren wanneer de toestellen binnen bereik zijn en Bluetooth ingeschakeld is. De meter slaat de gegevens gewoon op in zijn geheugen tot er gesynchroniseerd wordt.

Ja. Je kunt een onbeperkt aantal meters met de mySugr app koppelen.

De app werkt ‘offline’, maar je hebt een actieve internetverbinding nodig om de gegevens te synchroniseren met de cloud. Je moet online zijn om gegevens te delen en een back-up te maken.

Accu-Chek Instant meters gebruiken de BLE Pass Key Pairing beveiliging. Deze methode maakt gebruik van een speciale code waarbij de Accu-Chek Instant alleen met jouw telefoon kan communiceren.

Ja, de Accu-Chek Instant kan verbonden worden aan de mySugr app, een app die automatisch de meetresultaten van de Accu-Chek Instant meter opslaat in de app. Daarnaast kan de mySugr app een bolusadvies geven en kun je koolhyrdaten invullen. De mySugr app helpt bij het ‘managen’ van diabetes in het dagelijks leven. De mySugr app wordt via een low energy bluetooth verbinding met de Accu-Chek Instant verbonden.

Ja, de Accu-Chek Instant meter kan met het Accu-Chek Smart Pix systeem verbonden worden, met behulp van een standaard USB-kabel. Zodra de meter op de computer aangesloten is, kan de gebruiker gegevens overdragen en datum, tijd en een streefbereik instellen. 

Ja, het streefbereik in de meter kan worden aangepast met behulp van de instellingen op de mySugr app of Accu-Chek Smart Pix systeem.

Voor het hoge-waardenbereik worden de richtlijnen van de International Diabetes Federation (IDF) gebruikt en voor de lage waarden zijn dat de richtlijnen van de American Diabetes Association (ADA).


Onder de grens: 69-10 mg/dL (3,8-0,6 mmol/L)
Binnen bereik: 70-160 mg/dL (3,9-8,9 mmol/L)
Boven de grens: 161-600 mg/dL (9,0–33,3 mmol/L)

De gekleurde bolletjes geven na een meting aan waar de bloedglucosewaarde ligt ten opzichte van het ingestelde streefwaardenbereik. De groene bolletjes geven aan dat de bloedglucosewaarde binnen het streefwaardebereik ligt, de blauwe bolletjes boven het streefwaardebereik en de rode bolletjes eronder. Het pijltje wijst de desbetreffende bolletje aan, waarbij hij knippert als hij blauw of rood aangeeft ter waarschuwing.

Ja, op de gehele lengte van de teststrip zit een beschermlaagje om de strip en het enzym te beschermen. Het bloed dat op de opening aan het uiteinde van de strip aangebracht wordt kan snel in de teststrip worden opgezogen.

Met het speciale ‘Easy-Edge’ systeem hebben de Accu-Chek Instant teststrips het grootste doseeroppervlak van alle vergelijkbare teststrips op de markt. Ongeacht de plek waar de bloeddruppel wordt aangebracht aan de rand van de strip, biedt het systeem een snel en accuraat resultaat.