Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Belang van het meten van je bloedglucose

Door zelf je bloedglucose te meten, kun je meer controle krijgen over je gezondheid, vooral als je eenmaal weet wat de cijfers van je meetresultaten betekenen en wat je ermee kunt doen. Recent onderzoek, de STeP-studie (Structured Testing Protocol), levert daarvoor bewijs. Uit de studie blijkt dat het verzamelen van gegevens over de resultaten van bloedglucosemeting, het visualiseren en begrijpen van deze gegevens, en een gerichte behandeling op basis van deze gegevens het HbA1 bij slecht gecontroleerde type 2 diabetes aanzienlijk verlaagde gedurende een periode van 12 maanden1.

Frequent meten levert je de gegevens die je nodig hebt om doordachte beslissingen te nemen over je medicatie, voeding en sportschema. Het is een handige manier om inzicht te krijgen in hoe je voeding en activiteiten je bloedglucose beïnvloeden.

Je meetresultaten leveren informatie voor het gesprek dat je met je zorgverlener gaat voeren over je streefwaarden en ze tonen ook aan in hoeverre je deze bereikt. Aan de hand van de meetresultaten kun je ook beter begrijpen hoe je je eigen insulinedosering in overleg met je zorgverlener kunt aanpassen.

Je zult in het algemeen beter om kunnen gaan met de dagelijkse moeilijkheden van het leven met diabetes en daardoor zul je je elke dag beter gaan voelen. Bovendien kun je zo het risico op toekomstige complicaties van diabetes verminderen, en dat is het allerbelangrijkste.2

Beste tijdstippen om te meten

De standaardtijden om je bloedglucosewaarde te meten, zijn:3

 • voor het ontbijt (nuchter)
 • voor de lunch/het avondmaal
 • twee uur na een maaltijd
 • voordat je naar bed gaat
 • voor en na intensieve lichaamsbeweging (en enkele uren daarna)
 • als je je niet goed voelt

Bespreek met je zorgverlener wat voor jou de juiste momenten zijn om je bloedglucosewaarde te meten.

Andere mogelijke aanleidingen voor een bloedglucosemeting zijn:

 • wijzigingen in je normale routine als je op reis bent
 • wijziging of aanpassing van je insuline of medicatie
 • als je symptomen hebt van hoge of lage bloedglucose
 • als je zwanger bent of zwanger wilt worden
 • voor en na chirurgische ingrepen
 • na tandbehandelingen
 • bij ziekte
 • als je geneesmiddelen gebruikt omdat je ziek bent
 • voor de menstruatie

Noteer bijzondere omstandigheden voor de meetresultaten

De volgende gebeurtenissen kunnen je bloedglucosewaarde verhogen of verlagen. Wanneer je de test uitvoert, noteer dan elk resultaat en wat er voor de meting gebeurde. Die gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld:

 • lichaamsbeweging
 • alcohol drinken
 • een uitgebreide maaltijd gegeten of honger gehad
 • slapeloosheid of juist lang geslapen
 • stress of angst hebben
 • extreme temperaturen in uw omgeving, warm of koud
 • meten op grote hoogte
 • ziek zijn

Een streefwaarde bepalen

Wat is de streefwaarde voor de bloedglucosewaarde bij mensen met diabetes? Dat hangt af van een aantal factoren. Je zorgverlener zal de streefwaarden voor je bloedglucosewaarde voor je bepalen op basis van diverse factoren, zoals:

 • type 1 of type 2 diabetes
 • leeftijd
 • hoe lang je al diabetes hebt
 • zwangerschap
 • eventuele andere aan diabetes gerelateerde complicaties
 • je algemene gezondheid

Wanneer opnieuw meten

Zijn je meetresultaten te hoog of te laag, maar voel je je prima? Of zijn je meetresultaten volgens de streefwaarde, maar voel je je niet lekker? Meet dan je bloedglucosewaarde nogmaals. Was je handen, test opnieuw en controleer of de gegevens hetzelfde zijn voordat je actie onderneemt.

Hulpmiddelen voor het begrijpen van de resultaten

Roche Diabetes Care biedt diverse eenvoudige hulpmiddelen voor diabetescontrole, die je helpen de meetresultaten van je bloedglucose te begrijpen, zowel digitaal als op papier. Probeer Accu-Chek Smart Pix Software of Accu-Chek 3600 View (gebruikt door onderzoekers in de 12 maanden durende STeP-studie). Beide kunnen jou  en je zorgverlener helpen om patronen te herkennen in hoe factoren als stress, voeding of lichaamsbeweging je meetresultaten beïnvloeden.

Neem contact op met je zorgverlener

Vraag je zorgverlener om je te helpen met het analyseren van je meetresultaten. Ze zullen deze resultaten gebruiken om een aantal opties te overwegen, zoals het aanpassen van je testroutine, controleren of je een meting correct uitvoert, wijzigingen voorstellen voor je zelfcontrole, of zelfs extra tests aanvragen om afwijkingen te verklaren.

Markeer de meetresultaten telkens als je

 • sport
 • alcohol drinkt
 • een uitgebreide maaltijd eet of honger hebt
 • aan slapeloosheid lijdt
 • stress hebt
 • je in extreme temperaturen bevindt, warm of koud
 • op grote hoogte meet
 • ziek bent

1 Diabetes Care Journals. Structured Self-Monitoring of Blood Glucose Significantly Reduces A1C Levels in Poorly Controlled, Noninsulin-Treated Type 2 Diabetes -- Results from the Structured Testing Program study. Beschikbaar op: http://care.diabetesjournals.org/content/34/2/262.full Geraadpleegd op 24 augustus 2015.

2 International Diabetes Federation. Diabetes education module 1.2, 2011: Self Management Education. Beschikbaar op: http://www.idf.org/education/resources/modules-2011/download Geraadpleegd op 30 juni 2015.

3 Diabetes Australia. Blood Glucose Monitoring. Beschikbaar op: http://www.diabetesaustralia.com.au/Living-with-Diabetes/Type-1-Diabetes/Managing-Type-1-Diabetes/Blood-Glucose-Monitoring Geraadpleegd op 30 juni 2015.