Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Instructievideo’s

Veel gestelde vragen

Algemene vragen

Het systeem werkt op de 5 AST hoofdplaatsen: onderarm, palm, bovenarm, dij en kuit.

De gebruiker met diabetes zal een foutmelding ontvangen indien het resultaat van de controle buiten het bereik ligt.

 

Zodra er voldoende bloed op de teststrip werd aangebracht, detecteert het systeem dit automatisch en start de test, zelfs als er nog geel op het venster zichtbaar is. De gebruiker met diabetes moet alleen meer bloed aanbrengen wanneer het bloeddruppelsymbool op de display blijft knipperen.

 

Ja. Ga naar de instellingsmodus en schakel het geluidsignaal van uw bloedsuikermeter uit.

 

Ja. De gebruiker met diabetes kan binnen de 5 seconden na het aanbrengen van de eerste bloeddruppel een nieuwe dosis aanbrengen.

De laatste maand voordat de code vervalt, zal de bloedsuikermeter een resultaat blijven geven, maar samen met de waarschuwing “Code exp” onderaan de display. Als de code vervalt, zal de gebruiker geen resultaat meer krijgen, maar enkel de foutmelding “Err. Code exp” op de display zien.

Als het bloedmonster dat op het venster van de teststrip wordt aangebracht onvoldoende is, zal op de display van de meter de bloeddruppel blijven knipperen. Als er na 5 seconden nog steeds onvoldoende bloed wordt aangebracht, zal de bloedsuikermeter een foutmelding geven.

U kunt tot 4 testherinneringen per dag instellen, in toenames van 15 min. Op de herinneringstijd, zal een reeks geluidsignalen elke 2 minuten worden weergegeven, tot 3 maal per herinnering. Het geluidsignaal zal niet weergegeven worden als de meter is ingeschakels op de herinneringstijd, of als de gebruiker een test 30 minuten of vroeger dan de herinneringstijd uitvoerd. Als de gebruiker de meter inschakelt terwijl het geluidsignaal wordt weergegeven, zal de reeks geluidsignalen voor deze herinnering stoppen.

 

De houdbaarheid van de teststrips is 14 maanden vanaf de fabrikagedatum.

Druk gedurende 4 seconden op de AAN/UIT-knop van de bloedsuikermeter. De meter gaat aan en laat een knipperend teststripsymbool zien, totdat “Set” en het uur op de display knipperend worden weergegeven.

 

De Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter herkent automatisch Accu-Chek Aviva controlevloeistoffen, een test uitvoeren gaat dus heel makkelijk. Veeg eerst het uiteinde van de controlefles schoon. Plaats vervolgens de bloedglucosemeter op een vlak oppervlak, breng de teststrip in, en breng een druppel controlevloeistof op de voorste rand van de teststrip aan. Een resultaat met een knipperende “L” wordt weergegeven. Druk op eenmaal op de pijltjestoetsen van de bloedglucosemeter om een controletest Niveau 1 aan te duiden en tweemaal om Niveau 2 aan te duiden. Druk op de AAN/UIT-knop om het niveau in de meter op te slaan. Het controleresultaat en “OK” worden beurtelings op de display weergegeven als het resultaat binnen bereik is.

 

Houd de AAN/UIT-knop van de bloedglucosemeter ingedrukt totdat het knipperende teststripsymbool verschijnt.

Alle Vaak gestelde vragen bekijken

Bekijk informatie over gezondheid en veiligheid

Nog steeds niet gevonden wat je zocht?

Accu-Chek Aviva

Beschrijving

Nauwkeurig meten, beter leven

Een betrouwbaar meetresultaat is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de bloedglucosemeter, het gebruik van de meter en omgevingsfactoren1. Accu-Chek Aviva combineert gebruiksgemak met bewezen nauwkeurige meetresultaten en draagt zo bij aan het verlagen van het risico op complicaties.2,3,4,5,6,7  Accu-Chek Aviva voldoet aan de ISO 15197:2013 standaard (verplicht vanaf 2016)8.

 

De Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter is vanaf 1 januari 2019 niet langer verkrijgbaar. De  Accu-Chek Aviva teststrips blijven wel gewoon beschikbaar. Als je nu gebruik maakt van de Accu-Chek Aviva, kan je deze dus gewoon blijven gebruiken. Gebruikers van een Accu-Chek insulinepomp, die een Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter nodig hebben als reservemeter, kunnen contact opnemen met Roche Diabetes Care op telefoonnummer: 0800 – 022 05 85.

Gebruikershandleidingen

Specificaties
Bloedvolume:

0.6 µL

Testtijd:

binnen 5 seconden

Geheugen:

500 bloedglucosewaarden met tijd en datum

Testgemiddelden:

7, 14, 30 en 90 dagen

Mogelijke opties:
 • Voor en na de maaltijd markering
 • Testherinnering na de maaltijd
 • Instellen van testherinnering
 • Hypo indicator
 • Algemene test markering
Afmetingen:

94 x 52 x 21 mm

Gewicht:

59 g (incl. batterij)

Meetcondities:

8°C tot 44°C

Bewaarcondities:

-25°C tot 70°C

Meetwaarden:

0,6 - 33,3 mmol/l

Meetprincipe:

elektrochemisch

AST:

ja

Display:

LCD met symbolen

Batterij:

1 batterij, type CR 2032

Getest tot een hoogte van:

3094 meter

Datatransfer:

infrarood

Gebruik

Stappenkaart
De Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter is gemakkelijk te gebruiken. Om een indruk te krijgen van de werking van de Accu-Chek Aviva kun je de stappenkaart downloaden

Instructie video
Onderstaande video's zijn een goed hulpmiddel bij de ingebruikname van jouw Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter. In de video wordt het gebruik van de Accu-Chek Aviva stap voor stap uitgelegd.

https://youtu.be/9DtnrGIxh9c

Instellen van tijd en datum op jouw Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter
De video leert je hoe je de tijd en datum op de Accu-Chek Aviva kunt instellen of aanpassen.

https://youtu.be/ZkMebfW2v3I

Was en droog je handen voor iedere test.

Meten met de Accu-Chek Aviva:

Teststrip invoeren

Display vermeldingen

Bloed aanbrengen

Resultaat aflezen

Voor meer informatie over het gebruik van je bloedglucosemeter, raadpleeg de Accu-Chek Aviva handleiding.

 • Accessoires:
 • Accu-Chek Aviva teststrips
 • Accu-Chek Fastclix prikpen
 • Accu-Chek Fastclix lancetten
 • Etui
 • Batterijen
 • Beknopte gebruiksaanwijzing
 • Gebruiksaanwijzing
 • Controlevloeistof
 • Accu-Chek Smart Pix apparaat
 • Accu-Chek Smart Pix Software

 

 

1. Schmid C, et al. System Accuracy of Blood Glucose Monitoring Systems: Impact of Use by Patients and Ambient Conditions. Diabetes Technology & Therapeutics, 2013, 15 (10)AL
2. Freckmann G, Schmid C, Baumstark A, Pleus S, Link M, Haug C. System Accuracy Evaluation of 43 Blood Glucose Monitoring Systems for Selfmonitoring of Blood Glucose according to DIN EN ISO 15197. J Diabetes Sci Technol. 2012; 6(5): 1060 - 75.
3. Baumstark A, Pleus S, Schmid C, Link M, Haug C, Freckmann G. Lot-to-Lot Variability of Test Strips and Accuracy Assessment of Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose according to ISO 15197. J Diabetes Sci Technol. 2012; 6(5): 1076 - 86.
4. Freckmann et al, "System Accuracy Evaluation of 27 Blood Glucose Monitoring Systems According to DIN EN ISO 15197", DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS Volume 12, Number 3, 2010.
5. Freckmann et al, "System Accuracy Evaluation of 3 Blood GlucoseMonitoring Systems according to EN ISO 15197", poster presentation at the DTM 2011, San Francisco (FREC 1125D)
6. Kristensen et al, Standardized Evaluation of Nine Instruments for Self-Monitoring of Blood Glucose, DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, Volume 10, Number 6, 2008.TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, Volume 10, Number 6, 2008.
7. Rutten GEHM, De Grauw WJC, Nijpels G, Houweling ST, Van de Laar FA, Bilo HJ, Holleman F, Burgers JS, Wiersma Tj, Janssen PGH. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening). Huisarts Wet 2013;56(10):512-525.
8. Data on file