Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“De diabeteszorg verandert. Mede dankzij ons”

Koen Harms - Head of Healthcare & Business Development

“De diabeteszorg verandert. Dat moet ook wel, want de manier waarop de zorg nu is ingericht, doet geen recht aan de mensen met diabetes, de zorgprofessionals en aan de mogelijkheden die de technologie ons biedt. We moeten toe naar geïntegreerd diabetesmanagement. Een holistische, open aanpak in samenwerking met een brede coalitie aan organisaties. Roche Diabetes Care neemt daarin het voortouw. Om die rol met overtuiging te kunnen waarmaken, zullen wij als organisatie ook moeten veranderen. Daar zijn we nu volop mee bezig.”

“Als organisatie in de diabeteszorg heb je op de langere termijn alleen betekenis als je ervoor zorgt dat elke zorgeuro zoveel mogelijk waarde toevoegt en impact heeft. Dus niet meer alleen een nieuw product op de markt brengen en je succes afmeten aan de afzet daarvan. Het gaat om daadwerkelijke innovatie die de diabeteszorg als geheel beter maakt. Mijn taak is het om innovatieve modellen te ontwikkelen, nieuwe markten aan te boren en sector overschrijdende partners bij elkaar te brengen die helpen deze impact te realiseren. Dat gaat over luisteren, elkaar begrijpen, gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Innovatie in een vrij complexe en logge sector als de zorg, dat is een uitdaging. Maar die uitdaging gaan we graag aan, ook omdat we een heldere visie hebben op waar we naartoe gaan.

Echt een zelfmanagementaandoening

“Diabetes is echt een zelfmanagementaandoening. Daarmee zou de diabeteszorg erop gericht moeten zijn mensen zo goed mogelijk te faciliteren en  stimuleren hun aandoening zelf te kunnen regelen. Zolang er geen oplossing is voor het lichamelijke probleem, is het zaak je leven zo in te richten dat glucosewaarden binnen de normen blijven. Met een bloedglucosemeter, eventuele insulinepomp, continue glucosemonitoring en applicaties die hem helpen de data hiervan inzichtelijk te maken, heeft een persoon met diabetes zelf de instrumenten in handen om dit te kunnen doen. Maar je hebt niet alles in de hand. Op het moment dat je diabetes complexer wordt, wil je naar een gespecialiseerde diabeteskliniek. De specialist daar zou dan ook toegang moeten hebben tot de data uit de meter en pomp en kunnen zien wat er aan de hand is. Een open datanetwerk is het fundament van geïntegreerde diabeteszorg.”

“Als Roche Diabetes Care hebben wij hiervoor de oplossing: geïntegreerd diabetesmanagement. De app mySugr verzamelt en interpreteert data en ondersteunt zo mensen met diabetes. Tegelijk levert mySugr de data voor het zorgmanagement met Accu-Chek® Smart Pix. Een zorgverlener kan daardoor de zorg op het individu afstemmen en tegelijkertijd zijn hele populatie patiënten managen. De diabetesverpleegkundige of internist ziet heel precies hoe het ging en gaat met zijn patiënten. Gaat het goed, dan is er geen (controle) afspraak nodig. Zijn er vragen of afwijkende waarden, dan kan per persoon besloten worden een face-to-face consult of een videogesprek in te plannen. Op deze wijze kan de arts tijd besteden aan de personen met diabetes die dit echt nodig hebben. De traditionele en generalistische manier waarop het nu gebeurt – iedereen in een vast stramien van consults – is onnodig belastend, kostbaar en inefficiënt.”

Geen andere partij die zover is

“We hebben een unieke digitale strategie. De combinatie van mySugr en Accu-Chek Smart Pix die een data lake voeden waar ook andere applicaties op kunnen aansluiten, heeft veel waarde voor de diabeteszorg als geheel. In mijn visie is er geen andere partij die zover is met de digitale ondersteuning van diabeteszorg. Belangrijk is wel dat het een open systeem is. Ook ‘connected’ pompen en meters van andere organisaties moeten aan te sluiten zijn. Je wilt de keuze van ziekenhuizen en mensen met diabetes niet beperken omdat je je eigen winkel wilt beschermen. Een veilig maar open platform is de toekomst. Wij zien echter ook dat voor deze transitie alleen het leveren van de digitale oplossingen en producten niet genoeg is. De ziekenhuizen waar wij het geïntegreerd diabetesmanagement uitrollen, zullen wij ook helpen met de organisatorische transitie. Ook vergoeding speelt hierbij een rol. Doordat de uitkomsten van diabeteszorg goed te meten zijn, leent deze zorgvorm zich uitstekend voor bundel-payment. De zorgverzekeraar vergoedt hierbij een totaalbedrag voor de gehele zorg, controleert de uitkomsten en stelt minder eisen aan het proces. Diabeteszorg-as-a-Service als het ware.”

Roche Diabetes Care als holistisch healthbedrijf

“Die ontwikkelingen in de diabeteszorg en onze rol daarbij vragen ook nogal wat van onze eigen organisatie. We zullen op een andere manier moeten denken en werken dan we lange tijd gewend waren. We zijn bezig ons te ontwikkelen van voornamelijk productgerichte organisatie naar een holistisch healthbedrijf en daar komen allerlei complexe zaken bij om de hoek kijken. Wie zijn bijvoorbeeld onze partners? Nog steeds zijn zorgverleners, verzekeraars en overheden belangrijk. Maar we zullen ons ook gaan richten op lifestyle-organisaties omdat preventie van diabetes een belangrijk onderdeel is. Strava en Fitbit zouden dan ook logische partners kunnen zijn. Ook de businessmodellen kunnen verschillen, bij preventie zijn bedrijven bijvoorbeeld ook interessante gesprekspartners, omdat die er tenslotte belang bij hebben dat medewerkers gezond en fit blijven. Terwijl vergoeding van preventie voor zorgverzekeraars in het huidige systeem een lastig onderwerp blijft.”

“In mijn verleden ben ik betrokken geweest bij verschillende innovaties in de zorg. Vanuit die ervaring neem ik een bepaalde mate van start-up denken mee naar Roche Diabetes Care. Naar mijn idee is het belangrijk om in continue samenwerking met stakeholders in de diabeteszorg op zoek te gaan naar verbeteringen. Niet wachten tot alles volledig is uitgekristalliseerd en dan op zoek gaan naar de markt. Liever steeds proberen en ervan leren, doorontwikkelen en bij succes opschalen. Ik verwacht dat Roche Diabetes Care binnen vijf jaar een centrale positie heeft in de diabeteswereld als facilitator van diabetesmanagement. Met een open dataplatform dat populatiemanagement en -financiering mogelijk maakt. Waarbij we ook zorgverleners ondersteunen met services, educatie en consultancy om datagedreven diabetesmanagement te implementeren. Daar bouwen wij nu hard aan.”

Delen