Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“We mogen best trots zijn op wat we betekenen”

Marianne van Gool – External Communications Manager

“De belangrijkste graadmeter voor onze producten en diensten is of mensen met diabetes er echt mee geholpen zijn. Om dat te kunnen nagaan, moet je luisteren en de dialoog aangaan. Met de mensen met diabetes en de zorgverleners: met alle partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van de diabeteszorg. Dat doen we dan ook dagelijks bij Roche Diabetes Care. We willen weten wat de wensen, omstandigheden en behoeften zijn.”

“Toen ik startte bij Roche, was ons enige product de bloedglucosemeter. En kijk nu eens hoever we zijn. De ontwikkelingen gaan zo snel. De technologie heeft een enorme sprong gemaakt – met geavanceerde insulinepompen, continue glucosemonitoring en mogelijkheden om je persoonlijke gezondheidsprogramma in te richten. Ik ben er trots op dat wij als organisatie al jaren in de voorhoede zitten bij innovatieve ontwikkelingen.”

De stem van de mensen met diabetes

“De grootste verandering in die jaren is dat we de mensen met diabetes en nu ook prediabetes centraal stellen. Vroeger waren onze producten het startpunt. Dat was destijds volstrekt logisch. Maar patiënten zijn veel mondiger geworden en veel beter geïnformeerd dan voorheen. Die laten zich – terecht – veel meer gelden. Dat vraagt om een heel andere manier van opstellen en communiceren. Onze consultants brengen de behoefte van zorgverleners in kaart. Hoe kunnen wij hen helpen om de mensen met diabetes en hun omgeving het beste te ondersteunen. We betrekken mensen met diabetes in internationale testgroepen in een vroeg stadium bij productontwikkeling. Zo krijgt de stem van mensen met diabetes op verschillende manieren een rol in de organisatie.”

“We werken nauw samen met andere organisaties, zoals Diabetesvereniging Nederland (DVN), JDRF en Stichting ééndiabetes. We zitten geregeld met elkaar om de tafel om te horen wat de ontwikkelingen, nieuwtjes en ideeën zijn. Zo werken we ook samen met de overheid, zorgverzekeraars en zorginstellingen. We zijn ervan overtuigd dat je het niet alleen kunt. Als je de diabeteszorg daadwerkelijk verder wilt brengen zul je moeten samenwerken.”

Zinnige en zuinige zorg 

“Dat geldt ook voor de producten. Met eigen stand-alone oplossingen red je het niet meer. Je moet toe naar een open systeem, waar andere diensten en leveranciers op kunnen aanhaken. En waar data uit apps en apparaten met elkaar in verbinding wordt gebracht. Allemaal met als doel mensen met diabetes compleet inzicht te geven in hun aandoening en hen zo zelf de regie te geven. De patiënt is aan zet. Die krijgt het advies en de ondersteuning om, samen met zijn zorgverlener, de juiste keuzes te maken uit alle beschikbare oplossingen. Daarmee creëer je de kaders voor zinnige en zuinige zorg.”

“Het gaat dan overigens niet alleen om de medische, statische resultaten. Het gevoel van de patiënt telt net zo goed mee. Je kunt een prachtig product ontwikkelen dat glucosewaardes binnen de marges houdt, maar als de gebruiker het als een enorme last ervaart, dan sla je de plank mis. Ik weet uit ervaring in mijn persoonlijke omgeving wat het betekent  om een chronische aandoening te hebben. En hoe belangrijk het is om zo onbezorgd mogelijk te leven en niet continu bezig te hoeven zijn met je aandoening. Het maken van de juiste keuze, passend bij jouw manier van leven, is daarbij belangrijk. Dat probeer ik terug te laten komen in mijn werk. Als organisatie moeten we op een goede manier en structureel communiceren met de mensen voor wie je het doet.”

Mooie oplossingen en coalities

“De filosofie van Roche Diabetes Care is helder: we stellen de patiënt centraal, we zetten in op het waarde halen uit data en we brengen gegevens en partijen bij elkaar. Die filosofie brengen we nu in de praktijk. We hebben als organisatie een omslag gemaakt en liggen nu op de juiste koers. Nu is het belangrijk om die filosofie en aanpak in de communicatie goed uit te dragen. En we mogen trots zijn op wat we doen en wat we bereiken. Ik merk dat Roche Diabetes Care gezien wordt als degelijk en betrouwbaar, maar dat we in de voorhoede zitten bij innovatie en dat we de spil zijn in het samenbrengen van partijen in de diabeteszorg; dat mogen we best wat nadrukkelijker uitdragen. We zijn een bedrijf dat ertoe doet, dat echt iets betekent. We werken elke dag met z’n allen keihard aan mooie oplossingen en veelbelovende coalities om mensen met diabetes of een hoog risico op diabetes echt te helpen.”

Delen