Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“We zijn een organisatie die ertoe doet”

Klaas Gutschoven - General Manager

“Uiteraard hopen we dat diabetes op een dag te genezen is. Zo lang dat niet bereikbaar is, richten we ons op het ondersteunen van mensen met diabetes om hen een zo comfortabel mogelijk leven te laten leiden, waarin hun aandoening een zo weinig prominent mogelijke positie heeft. Innovatieve technologieën spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. We zetten daarin grote stappen. Toch blijft technologie een hulpmiddel. We innoveren niet om te innoveren.”

“Dankzij innovatie gaan we in de diabeteszorg langzaam maar zeker richting een artificiële pancreas met behulp van technologie. Prikken in de vinger wordt daarbij steeds minder belangrijk, sensoren monitoren dan continu de glucosewaarden. Het Eversense systeem brengt die theorie al in de praktijk. Zelf inschatten van het aantal koolhydraten is niet meer nodig als een app op basis van een foto met je mobieltje de koolhydraten berekent. De sensor van de continue glucosemonitoring communiceert op den duur zelf met de insulinepomp. Zo heeft iemand met diabetes dankzij de verzamelde data en slimme en betrouwbare algoritmes steeds minder gedoe vanwege diens aandoening.”

Informatie bij elkaar brengen

“We gaan echt grote stappen zetten als we alle relevante informatie met elkaar kunnen verbinden. Informatie over bloedwaarden, insulinetoediening, voeding, gedrag, levensstijl en beweging. Daarbij richten we ons niet alleen op mensen met diabetes type 1 en 2, maar ook op mensen die (nog) geen diabetes hebben. Bij die laatste groep en bij de mensen met type 2 is er veel te winnen door bijvoorbeeld leefstijlaanpassing. Coaching, informeren en ondersteunen kunnen daarbij belangrijke instrumenten zijn. Ook daarin speelt het aggregeren en analyseren van data een grote rol. Nu is diabetesondersteuning nog gebaseerd op gefragmenteerde informatie. Dat geeft de patiënt en de zorgverlener nog maar heel beperkt zicht op de factoren die een rol spelen bij diabeteszorg. Dat moet breder, informatie moet bij elkaar komen en met elkaar in verband gebracht worden.”

 “Als dat lukt – en daar werken we bij Roche Diabetes Care samen met partners hard aan – kun je de zorg en ondersteuning veel gerichter en persoonlijker aanbieden. Daarmee voorkom je verspilling van tijd en middelen, maar belangrijker nog, je kunt de zorg beter maken en complicaties en dus toekomstige zorgkosten voorkomen. Daar ligt nog wel een spanningsveld. Wil een verzekeraar mee-investeren in een innovatieve technologie als de voordelen pas op lange termijn tot uitdrukking komen? En als die voordelen op een ander zorggebied tot kostenreductie leiden?”

In dialoog met alle belanghebbenden

“Daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij Roche Diabetes Care als productontwikkelaar en dienstverlener in diabeteszorg. Ook wij moeten minder focussen op onze eigen producten en middelen, maar inzetten op value based healthcare. Hoe zorgen we voor waarde in brede zin? Wij moeten bij gesprekspartners als verzekeraars en zorginstellingen inzichtelijk maken wat de meerwaarde is van onze producten en services. We zijn als onderneming met een maatschappelijke verantwoordelijkheid nu ook veel meer op de dialoog met alle stakeholders gericht. In het verleden was het belangrijkste gesprekspunt de gemiddelde prijsstelling. Nu moeten we veel meer transparant maken welke impact bepaalde middelen hebben bij bepaalde doelgroepen. Wat is de kwantificeerbare meerwaarde? Wat is de investering waard?”

“Zorgverzekeraars en overheid kijken daarbij vaak puur naar medische en wetenschappelijke opbrengst. Maar hoe zet je een waarde op de kwaliteit van leven, de behandelingstevredenheid en het voorkomen van diabetes burn-out? Wij zien het als onze taak niet alleen die harde cijfers als maatstaf te nemen, maar ook die zachtere factoren. Dat is geen nattevingerwerk, dankzij de data uit apparaten en apps kun je dat heel goed onderbouwen. Om daar de partijen op één lijn te krijgen, vraagt wel om wederzijds vertrouwen en commitment. Wij staan open om gedeelde risico’s te nemen. Diabetes is een chronische aandoening die een holistische aanpak vergt. Het is een totaalpakket. Wij rekenen daarbij op overheid, verzekeraars, zorgverleners en collega-ondernemingen.”

Voorop in innovatie

“Nederland doet het op zich goed als het gaat om diabeteszorg. We lopen voorop in innovatie, maar we zijn nu dus ook zover dat we kijken naar de waarde die innovatie oplevert. Groot voordeel van de Nederlandse situatie en van onze specifieke organisatie is dat er een kleine afstand is tot onze ‘klanten’: de zorgverleners en patiënten. Dat betekent dat we snel in contact zijn, horen wat nodig is en kunnen zien dat oplossingen echt werken. Dat maakt onze organisatie ook bijzonder: je ziet dat je echt iets kunt betekenen.”

Mijn rol bij Roche Diabetes Care is enerzijds de context creëren waarin we antwoorden kunnen geven op de zorgvragen van vandaag en morgen. Anderzijds ben ik verantwoordelijk voor de financieel-economische gezondheid van het bedrijf waardoor we kunnen blijven investeren in vernieuwing en verbetering van de zorg. Ik ben heel gepassioneerd over de missie die voor ons ligt. Ik ben ook heel trots op deze organisatie. We zijn een bedrijf dat ertoe doet. Dat zit wat mij betreft meer in de mensen van Roche Diabetes Care dan in de producten. Je merkt elke dag dat zij hart hebben voor de mensen voor wie we het doen.”

Delen