Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“Mooie tijd om in diabeteszorg actief te zijn”

Tim Snel - Medical & Scientific Advisor

“Er zijn natuurlijk grote stappen gezet in de medische wetenschap. Toch zou je kunnen zeggen dat de zorgsector nog grotendeels hetzelfde werkt als 100 jaar geleden. Het is vooral reactief: bij dit ziektebeeld, hoort die generieke ingreep of dat pilletje. Ik denk dat we nu pas, door onderzoek, de innovatieve technologie en de inzichten die we verkrijgen uit data, echt een fundamentele verandering kunnen bewerkstelligen.”

“Zeker in diabeteszorg hebben we de kans om voor een meer holistische aanpak te kiezen. Met goede monitoring, coaching, lifestyleadvies en hulpmiddelen kunnen we de patiënt meer de regie geven, de ondersteuning echt persoonlijk maken en zelfs diabetes voorkomen. Wat dat betreft is het een mooie tijd om bij Roche Diabetes Care daaraan te kunnen bijdragen.”

“Mijn focus is de wetenschappelijke onderbouwing. Ik zorg er mede voor dat we als organisatie up-to-date blijven en dat we weten wat de stand van wetenschappelijk medisch onderzoek is op diabetesgebied. En dat we die kennis vertalen naar producten en marketingmaterialen. Anderzijds initiëren en ondersteunen we zelf onderzoek om bepaalde bevindingen en aannames te kunnen onderbouwen. Dat kan dan weer leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Beide maken mijn werk ontzettend interessant en leuk.”

Wetenschappelijke onderbouwing

“Een onderzoek zoals bij de Sierra Nevada Challenge van de Bas van de Goor Foundation is een mooi voorbeeld. Ons Eversense XL CGM-systeem is mede een uitkomst voor mensen die veel sporten. Zij kunnen nauwkeurig bijhouden hoe hun lichaam reageert op inspanning en dat helpt hen om daar beter op te reageren of bepaalde ontwikkelingen in glucosewaarden voor te zijn. Toch was het bewijs daarvoor vooral op anekdotiek gebaseerd: we hebben veel verhalen van sporters die de Eversense prettig vinden. Maar nu hebben we ook onderzoek gedaan naar hoe dit CGM-systeem zich verhoudt tot andere systemen. Dat is waardevolle informatie, die we dan ook weer kunnen doorvertalen naar onze marketing en communicatie.”

“Een uitdaging daarbij blijft nog steeds de financiering. Een CGM-systeem leidt bijvoorbeeld tot een betere kwaliteit van leven en mogelijk minder complicaties en dus minder zorgkosten op de lange termijn. Wil een zorgverzekeraar dit systeem vergoeden als de opbrengsten niet bij hem terecht komen of als de financiële impact pas over 20 of 30 jaar tot uitdrukking komt? Is een gemeente bereid om bij te dragen aan iets dat op een andere plek tot opbrengsten leidt? Toch zullen we toe moeten naar een vorm van Value Based Healthcare: een beloning gekoppeld aan de waarde die je toevoegt.”

Promotieonderzoek naar preventie

“Ik heb een achtergrond in biomedische wetenschappen en heb me vervolgens gespecialiseerd in management en entrepeneurschap in Health & Lifesciences. Direct na mijn studies heb ik stage gelopen bij Roche Diabetes Care. Dat was een bewuste keuze, ik wilde graag uit het laboratorium en in het zorgveld. De link tussen wetenschap en praktijk vind ik het boeiendste en dan ben ik bij Roche natuurlijk op een goede plek. Hier loopt een directe lijn van medische wetenschap naar productontwikkeling en de zorgpraktijk – en andersom.”

“Binnenkort start ik met mijn promotieonderzoek in samenwerking met het LUMC en TNO, gericht op de preventie van diabetes. Dat is wat mij betreft een terrein waar heel veel zorgwinst te boeken is. Voorheen concentreerden we ons op het zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren van mensen ná de diagnose diabetes. Dat is uiteraard nog steeds een speerpunt. Maar ik vind het net zo belangrijk dat we als Healthcare bedrijf preventie in kaart brengen. Er zijn wel veel ideeën en losse concepten, maar er is geen structurele aanpak. Wij kunnen daar als Roche Diabetes Care iets betekenen. En dat gaan we ook zeker doen.”

Delen