Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Lijst met Vaak gestelde vragen

Nee, de USB-poort van de Accu-Chek Instant meters zijn niet tegen water of stof bestand.
Op de meter zelf kun je geen testresultaten aanduiden. Informatie toevoegen kan via de mySugr app of Accu-Chek Smart Pix op de PC.
Ja, de test kan met alle bloedtypes worden uitgevoerd, waaronder capillair, veneus, arterieel en neonataal bloed.
De meters bewaren de datum- en tijdinstellingen gedurende 2 uur.
mySugr app: datum en tijd worden automatisch ingesteld en weergegeven op de Accu-Chek Instant meter wanneer de meter aan de mySugr gekoppeld wordt. Datum en tijd worden gesynchroniseerd met het gekoppelde toestel. Accu-Chek Smart Pix : Voor de Accu-Chek Instant worden de datum en tijd ingesteld en weergegeven tijdens het configureren van de Accu-Chek Instant meter met het Accu-Chek Smart Pix systeem via de USB-kabel. Datum en tijdstip komen overeen met die van het verbonden toestel. Bij latere gegevensoverdrachten worden de datum en tijd automatisch afgestemd op de datum en tijd van het gekoppelde toestel als het verschil meer dan 10 minuten bedraagt.
Bij de Accu-Chek Instant hoeft u de opgeslagen resultaten niet te wissen. Als er 720 bloedglucosemetingen in het geheugen opgeslagen zitten, wordt de oudste meting gewist wanneer u een nieuw resultaat toevoegt.
Wanneer de verbinding van de meter met de smartphone tot stand is gebracht, gaan de batterijen doorgaans tot 750 tests mee. Zonder verbinding kan de meter op dezelfde batterijen +/- 1.000 tests uitvoeren.
In de meter kunnen er ten minste 720 resultaten worden opgeslagen. Maar op meter kun je enkel het laatste resultaat en de gemiddelden over 7, 30 en 90 dagen op de meter aflezen. Om alle meetwaarden te bekijken, kun je de meter aflezen op de mySugr app of via Accu-Chek Smart Pix op de PC.
Het geheugen van de Accu-Chek Instant meter kan tot 720 glucoseresultaten opslaan, inclusief tijd, datum en markeringen van het testresultaat. De Accu-Chek Instant meter kan de resultaten via Bluetooth overdragen naar de mySugr app op een compatibele smartphone. Tevens kunnen Accu-Chek Instant meters via een micro-USB kabel op een pc worden aangesloten. Accu-Chek Instant meter is compatibel met de volgende DM-systemen: mySugr, Accu-Chek Smart Pix apparaatlezer (versie 2.2), Accu-Chek Smart Pix software (versie 2.2).
De Accu-Chek Instant meter en het mobiele toestel mogen maximaal 3 meter van elkaar verwijderd zijn voor de automatische gegevensoverdracht via Bluetooth. Als de afstand tussen beide toestellen tijdens de bloedglucosetest(s) meer dan 3 meter bedraagt, zullen alle nieuwe metergegevens pas met de app synchroniseren wanneer de toestellen binnen bereik zijn en Bluetooth ingeschakeld is. De meter slaat de gegevens gewoon op in zijn geheugen tot er gesynchroniseerd wordt.
Ja. Je kunt een onbeperkt aantal meters met de mySugr app koppelen.
De app werkt ‘offline’, maar je hebt een actieve internetverbinding nodig om de gegevens te synchroniseren met de cloud. Je moet online zijn om gegevens te delen en een back-up te maken.
Accu-Chek Instant meters gebruiken de BLE Pass Key Pairing beveiliging. Deze methode maakt gebruik van een speciale code waarbij de Accu-Chek Instant alleen met jouw telefoon kan communiceren.
Ja, de Accu-Chek Instant kan verbonden worden aan de mySugr app, een app die automatisch de meetresultaten van de Accu-Chek Instant meter opslaat in de app. Daarnaast kan de mySugr app een bolusadvies geven en kun je koolhyrdaten invullen. De mySugr app helpt bij het ‘managen’ van diabetes in het dagelijks leven. De mySugr app wordt via een low energy bluetooth verbinding met de Accu-Chek Instant verbonden.
Ja, de Accu-Chek Instant meter kan met het Accu-Chek Smart Pix systeem verbonden worden, met behulp van een standaard USB-kabel. Zodra de meter op de computer aangesloten is, kan de gebruiker gegevens overdragen en datum, tijd en een streefbereik instellen. 
Ja, het streefbereik in de meter kan worden aangepast met behulp van de instellingen op de mySugr app of Accu-Chek Smart Pix systeem.
Voor het hoge-waardenbereik worden de richtlijnen van de International Diabetes Federation (IDF) gebruikt en voor de lage waarden zijn dat de richtlijnen van de American Diabetes Association (ADA). Onder de grens: 69-10 mg/dL (3,8-0,6 mmol/L) Binnen bereik: 70-160 mg/dL (3,9-8,9 mmol/L) Boven de grens: 161-600 mg/dL (9,0–33,3 mmol/L)
De gekleurde bolletjes geven na een meting aan waar de bloedglucosewaarde ligt ten opzichte van het ingestelde streefwaardenbereik. De groene bolletjes geven aan dat de bloedglucosewaarde binnen het streefwaardebereik ligt, de blauwe bolletjes boven het streefwaardebereik en de rode bolletjes eronder. Het pijltje wijst de desbetreffende bolletje aan, waarbij hij knippert als hij blauw of rood aangeeft ter waarschuwing.
Ja, op de gehele lengte van de teststrip zit een beschermlaagje om de strip en het enzym te beschermen. Het bloed dat op de opening aan het uiteinde van de strip aangebracht wordt kan snel in de teststrip worden opgezogen.
Met het speciale ‘Easy-Edge’ systeem hebben de Accu-Chek Instant teststrips het grootste doseeroppervlak van alle vergelijkbare teststrips op de markt. Ongeacht de plek waar de bloeddruppel wordt aangebracht aan de rand van de strip, biedt het systeem een snel en accuraat resultaat.
De testtijd van de Accu-Chek Instant meter bedraagt minder dan vier seconden.
De Accu-Chek Instant meter geeft dan een E-4 foutmelding aan.
Voor de Accu-Chek Instant teststrip heb je slechts een klein druppeltje bloed nodig (0,6 μL).
Het Accu-Chek Instant systeem is zodanig ontworpen dat de gebruiker gemakkelijk een test kan uitvoeren. Hiervoor zijn een aantal functies ontwikkeld:  The Easy-Edge teststrips: de teststrips hebben een groot aanbrengoppervlak in vergelijking met andere strips op de markt. Dat bekent dat over de gehele onderkant de bloeddruk kan worden aangebracht De strips worden met de elektrode neerwaarts in het potje geplaatst, zodat ze gemakkelijk in de meter geplaatst kunnen worden. Ook de maat van de nieuwe Accu-Chek Instant teststrip is veranderd en de strips maken gebruik van de FAD-GDH moleculaire verbinding. 
De Accu-Chek Instant is zodanig ontworpen dat een laag batterijniveau geen invloed heeft op de meetresultaten.
10/10-norm verwijst naar een nauwkeurigheid testprotocol dat aan de ISO-norm voldoet. Voor drie verschillende producties van teststrips moet 95% van de bloedglucose resultaten binnen ± 10 mg/dL van de referentiewaarde vallen bij een glucoseconcentratie < 100 mg/dL of binnen ± 10% bij een glucoseconcentratie ≥ 100 mg/dL.
Als baanbrekend producent van innovatieve bloedglucose technologieën, is de Accu-Chek Instant onze meest accurate meter in ons portfolio. De Accu-Chek Instant meter overtreft de strengste markt-normen omtrent nauwkeurigheid met een 10/10-norm analytische nauwkeurigheid.
Ja, de Accu-Chek® Instant voldoet aan de eisen van de ISO-normen 15197:2013 en 15197:2015 (In vitro testsystemen – Eisen voor bloedglucose-monitoringssystemen voor het zelftesten ten behoeve van het reguleren van de diabetes mellitus). Daarnaast beschikt de Accu-Chek instant over een TÜV certificaat.