Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“De eindgebruiker is het startpunt”

Marc van Hoek – Head of Sales & Service

“De uitdagingen zijn groot. Steeds meer mensen in de wereld krijgen de diagnose diabetes. Tegelijk staat de zorg onder druk: de budgetten zijn krap en het aantal beschikbare mensen in de zorg is beperkt. En inmiddels worden de zorgafnemers – terecht – mondiger. Die weten beter dan ooit wat er te halen is en hoe ze hun plek in de zorg kunnen opeisen. Hoe ga je dat organiseren? Hoe kun je de zorg en ondersteuning optimaliseren en persoonlijker maken met minder mensen en middelen? Dat vraagt om een andere aanpak.”

“De behandeling van diabetes is steeds meer datagedreven. We gaan van bloed prikken naar sensormonitoring. Daardoor zie je niet maar een paar keer per dag hoe je waarden zijn, maar krijg je continu inzicht. Wat je doet of eet, zie je direct terug in de waarden. Dankzij al die data en innovatieve technologie kun je je waarden beter binnen de marges houden en preventief actie ondernemen. Ook je zorgverlener (en je omgeving) krijgt beter inzicht in wat voor jou werkt.”

Coalities smeden in de zorg

“Data is ook waardevolle input om coalities te vormen in de zorg en ondersteuning. Roche Diabetes Care is wereldwijd toonaangevend in bloedglucosemonitoring en in insulinepompen. Maar de wereld van diabetes is breder dan dat. Je zult het samen moeten doen. Daarom zijn we al verschillende samenwerkingen aangegaan. Zoals met Senseonics dat met Eversense erg sterk is in continue glucosemonitoring en met mySugr dat mensen met diabetes online ondersteunt en communities smeedt. Maar we werken ook nauw samen met patiëntenverenigingen en zorgverleners. Met zo’n brede coalitie heb je ook een sterk verhaal naar bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzekeraars om de zorg en ondersteuning veel meer vorm te geven rondom de resultaten. Dankzij de samenwerking en gedeelde data kun je laten zien wat echt werkt. Wat daadwerkelijk mensen helpt om beter de regie te krijgen over hun leven met diabetes en voorkomt dat ze in een volgende fase van hun aandoening komen. Er is nu nog een focus op de vergoeding van middelen. Ik zou graag zien dat er meer financiering komt op basis van de uitkomsten. Die beweging is er gelukkig al wel.”

Liever luisteren, begrijpen en adviseren

“Het belangrijkste is dat we met alle data en de samenwerking met partners de zorg en ondersteuning veel gerichter en persoonlijker kunnen maken. Een one-size-fits-all aanpak werkt niet. Je startpunt moet de eindgebruiker zijn: we willen begrijpen wat diegene nodig heeft, wat diens situatie is. Daarop moet je de zorg en ondersteuning afstemmen en liefst geïntegreerd aanbieden.”

“Daarbij zijn we er voor iedereen. Uiteraard voor de mensen met diabetes en hun naasten. Maar onze focus is breder. We richten ons in toenemende mate op de mensen die geen diabetes hebben, maar wel in de risicogroep vallen. Dat betekent dat we niet alleen de pompen en meters leveren, maar ook samenwerking zoeken om bijvoorbeeld leefstijlcoaching te faciliteren. Gezonder leven en minder overgewicht levert direct resultaat op: veel minder kans op diabetes type 2 en op complicaties.”

 “Die veranderende wereld en behoeften hebben ook bij Roche Diabetes Care geleid tot een nieuwe opstelling. We realiseren ons dat de zorg niet per silo georganiseerd kan worden. Je kunt niet vanuit je eigen product en service kijken naar de zorg en ondersteuning. Je moet iemand met diabetes centraal stellen en daaromheen de mensen, middelen en zorg beschikbaar maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nu consultants inzetten in plaats van salesmensen. Veel meer gericht op luisteren, begrijpen en adviseren dan op verkopen.”

Positieve verandering in de diabeteszorg

“Ik werk inmiddels zo’n drie jaar voor Roche Diabetes Care. In totaal ben ik nu ongeveer 20 jaar actief bij een zorgonderneming. Roche is een prachtige organisatie waar mooie dingen gebeuren. Het mooie is dat je bij Roche Diabetes Care rechtstreeks contact hebt met de eindgebruiker. Dat is heel leerzaam. We begrijpen dat de mensen voor wie we het doen de regie moeten hebben en dat wij ondersteunend zijn. Daarbij brengen we wel veel expertise, servicegerichtheid en wetenschappelijke back-up mee. Samen met het team, de partners en de patiënten kunnen we echt een positieve verandering in de diabeteszorg bewerkstelligen!”

Delen