Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“Met digitalisering hebben we een prachtige kans om diabeteszorg opnieuw vorm te geven”

Gert Bergman – Head of Medical Affairs & Quality

“Het alsmaar groeiend aantal mensen met diabetes en daarmee de toenemende druk op de zorg en de budgetten, dwingt ons om kritisch na te denken over de toekomst van de diabeteszorg. De digitalisering van de zorg biedt de mogelijkheid om meer ondersteuning te geven aan mensen met diabetes in hun dagelijks management van diabetes. Elke dag moeten mensen met diabetes een veelheid aan beslissingen nemen wat een grote impact heeft op de ziektelast en kwaliteit van leven. Digitale ondersteuning kan hierbij helpen om snellere en betere dagelijkse keuzes te maken. Ook kan digitalisering meer helderheid of richting geven voor de zorgprofessional om samen met de persoon met diabetes de juiste keuzes te maken in de invulling van de therapie. Meer focus op innovatieve hulpmiddelen of juist niet? Wel of geen insulinepomp? CGM? Daarnaast kan digitaliseren richting geven aan de organisatie van de zorg. Mensen die zelfstandig goed in staat zijn om hun diabetes te managen kunnen dan op afstand gemonitord worden. Dit kan tijd vrijmaken om mensen die meer ondersteuning en coaching nodig hebben beter te begeleiden. Dit alles vergt een gezamenlijke en open aanpak gericht op de individuele behoefte en doelen. We noemen dit geïntegreerd diabetesmanagement. Eigen onderzoek uit Duitsland laat zien dat hiermee positieve effecten op therapietrouw en glykemische controle en therapie beslissingen behaald kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee veel beter in staat zijn de groeiende groep mensen met diabetes goede ondersteuning en zorg te bieden.”

Medical & Scientific Affairs

Vanuit ‘Medical & Scientific Affairs’ zoeken we samen met mensen met diabetes en zorgverleners naar een invulling van geïntegreerd diabetesmanagement vanuit een medische en wetenschappelijke invalshoek. Met de huidige digitale mogelijkheden kunnen we continu data verzamelen en daarmee dus continu de effectiviteit en veiligheid in de praktijk monitoren. We richten ons op het verzamelen van bewijslast van toepassing van geïntegreerde hulpmiddelen en digitale oplossingen in de praktijk en proberen deze ervaringen en inzichten op verschillende manieren te communiceren in het veld.

Dat klinkt allemaal heel logisch maar de toepassing in de praktijk is wellicht weerbarstiger. Zijn mensen met diabetes bereid om digitale apps te gebruiken voor hun zelfmanagement en deze data beschikbaar te stellen voor hun zorgverlener? Wordt deze data omgezet in bruikbare informatie voor juiste begeleiding of therapeutische keuzes? Hoe stroomlijnen we al die data? Wat betekent dit alles voor de organisatie van zorg? Hoe kunnen we digitalisering van zorg realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of veiligheid? Vanuit Roche Diabetes Care zullen we de samenwerking zoeken om de antwoorden te vinden op deze vragen en hiervoor de continu verzamelde data als informatiebron gebruiken. Wij stellen de mens met diabetes en diens zorgverlener centraal en willen alle data en oplossingen beschikbaar maken voor alle betrokkenen.

Belangrijk element binnen die samenwerking is openheid. We werken toe naar een digitaal platform waar mensen met diabetes alle inzichten en oplossingen op één plek vinden. Hiervoor is het wel nodig dat betrokken partijen intensief samenwerken, vertrouwen in elkaar hebben en bereid zijn gezamenlijk te investeren in de diabeteszorg van morgen. Als we deze stappen samen kunnen zetten, kunnen we ook de financiering op basis van zorgconsumptie omzetten naar financiering op basis van toegevoegde waarde. Ik ben ervan overtuigd dat Roche Diabetes Care en alle betrokkenen een prachtige kans hebben om de diabeteszorg anders in te richten. Deze kans moeten we met z’n allen pakken.

Kwaliteit hoog houden

Naast medical affairs heb ik de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze producten, digitale oplossingen, dienstverlening en interne processen hoog te houden. Zijn onze processen helder en efficiënt? Kunnen we ons hoge serviceniveau vasthouden? Voldoen we aan alle wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en informatiebeveiliging? Zijn we compliant aan interne en externe gedragscodes. We leggen de lat bewust hoog. Immers, voor een substantiële positieve bijdrage aan het leven van mensen met diabetes en hun zorgverleners, is een professionele organisatie een basisvoorwaarde. Dit is al cruciaal bij reguliere hulpmiddelen, maar nog belangrijker als we een stap willen zetten naar integraal diabetesmanagement op basis van digitale oplossingen. Ik vind het geweldig om hiervoor, samen met mijn collega’s, deze ongebaande paden te verkennen.

Delen