Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“Digitale innovatie en open samenwerking leveren de grootste winst op”

Thijs Hofker – Marketing Specialist Health Solutions & Services

“Onze insteek is niet: dit zijn onze producten en daar moet je het mee doen. We kijken nu echt naar: wat heb je nodig? Hoe kunnen wij mensen met diabetes en iedereen eromheen zoveel mogelijk ondersteunen in hun leven, waarbij zij zelf de regie houden? Dan kom je al snel (ook) bij digitale oplossingen uit. Dat is logisch omdat er nu zoveel interessante digitale innovaties zijn, maar ook omdat diabeteszorg enorm op data drijft. Hoe meer gegevens je verzamelt, hoe beter en preciezer je met je diabetes kunt omgaan.”

“Als je kijkt naar ondersteuning bij diabetes, kijk je verder dan alleen naar de behandeling. De algehele gezondheid en het gedrag komen in beeld. Je wilt namelijk voorkomen dat iemand een fase verder in de aandoening terecht komt. Als je in die gedachte nog een stapje terug gaat, dan kom je uit bij mensen die geen diabetes hebben. Bij hen wil je voorkomen dat ze een fase verder komen, namelijk dat ze wel diabetes krijgen. Data en digitale oplossingen kun je dus ook inzetten voor preventie. En dat is een tak van sport die tot nu toe grotendeels buiten beeld bleef. We zijn – als Roche Diabetes Care, maar dat geldt bijna voor de gehele zorgsector - nog niet echt ingesteld op het helpen van mensen voordat er een diagnose is. Maar daar is natuurlijk de grootste winst te boeken: hoe kunnen we mensen gezond houden? Dat vraagt om digitale innovatie en vooral samenwerking.”

Verkoop van teststrips is geen doel

“We moeten met alle stakeholders om de tafel zitten – zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntgroepen en leveranciers. Gezamenlijk kunnen we de programma’s inrichten en de financiering regelen. Nu is financiering vooral gericht op verstrekking. Wij leveren hulpmiddelen en ondersteuning en daar staan dan specifieke bedragen aan vergoeding tegenover. Het zou beter zijn als we toegaan naar een vergoedingsvorm op basis van resultaat. Vergoeding op basis van resultaat in plaats van consumptie stimuleert de kwaliteit van zorg. Dat vraagt wel om een andere inrichting van het zorgstelsel. En daarin is data ook de rode draad. Met de data kun je resultaat laten zien en onderbouwen. En die data kan de behandeling van de patiënt ondersteunen en veel gerichter en beter maken.”

“Het idee is dat er een nieuw digitaal ecosysteem wordt ontwikkeld. Een open platform waar alle  betrokkenen op een veilige manier gegevens delen in het belang van mensen met diabetes en mensen die (nog) geen diabetes hebben. Als Roche Diabetes Care nemen we het voortouw bij het ontwikkelen en faciliteren van zo’n systeem. Een platform waarmee apparaten als bloedglucosemeters en insulinepompen maar ook andere apparaten een dataverbinding hebben. Dat patiënten via bijvoorbeeld mySugr en andere apps toegang biedt tot eigen data die af te zetten is tegen andere gegevens. Een platform waarmee zorgverleners inzicht krijgen in de beste zorg per individuele patiënt en goed overzicht hebben. Waar zorgverleners en overheden ook kunnen zien wat de investeringen en resultaten zijn.”

Snijvlak van biologie, life science en technologie

“Mijn rol is om de verschillende platforms en belanghebbenden bij elkaar te brengen. In mijn studie en werkervaring ben ik altijd bezig geweest op het snijvlak van biologie, life science en technologie. In mijn huidige functie bij Roche Diabetes Care komen die aspecten perfect bij elkaar. Ik kijk ook naar andere landen. Naar Afrika bijvoorbeeld, waar ze een heel nieuwe zorgstructuur opbouwen en een aantal stappen kunnen overslaan. En naar China, waar ze in technologie en bijvoorbeeld de toepassing van kunstmatige intelligentie heel ver zijn. Dichter bij huis is Scandinavië een mooi voorbeeld van datagedreven diabeteszorg. In Nederland zijn we weer erg sterk in educatie en voorlichting. Juist dankzij de brede kennis en ervaring van Roche Diabetes Care – in Nederland en wereldwijd – kunnen wij de voortrekker zijn op weg naar het nieuwe diabetesstelsel.”

Delen