Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Veel gestelde vragen

Algemene vragen

Alle huidige USB-aansluitingen (1.1 en 2.0) werken met de Accu-Chek Smart Pix.

Alle Accu-Chek-apparaten die een infraroodvenster hebben voor dataoverdracht. Dit zijn:
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Mobile*
Accu-Chek Compact
Accu-Chek Compact Plus
Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Aviva Combo*
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek D-TRONplus
Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo*

* vanaf Accu-Chek Smart Pix versie 3.0

Dat is een apparaat waarmee het aantal USB-aansluitingen wordt vermeerderd. Ook zijn er USB-verlengkabels te koop, maar deze mogen niet langer dan 5 meter zijn.

 

In het eerste geval staat in het overzicht onder apparaat geen datum of tijd. Er kan ook worden aangegeven dat de bloedglucosemeter geen geldige datum of tijd heeft. Indien de bloedsuikermeter meetwaarden heeft zonder datum dan worden deze in de lijst weergegeven op volgorde van meten. Het kan ook een combinatie zijn van bloedglucosewaarden met datum en waarden zonder datum. De waarden met datum worden wel verwerkt in de grafieken en rapporten en de waarden zonder datum worden alleen verwerkt in de lijst en het overzicht.

 

Bij de tijd vooruit zetten: (Bijvoorbeeld van zomertijd naar wintertijd). Bij de verwerking van de meetwaarden door de Accu-Chek Smart Pix zullen bloedglucosewaarden met datum en tijd altijd als ‘waar’ geaccepteerd worden. Ze worden op basis van datum en tijd gesorteerd. In het overzicht staat echter als opmerking dat er waarden buiten de chronologische volgorde zijn gevonden. Tijdsprongen in de toekomst zijn zonder effect. Wordt de datum verder dan 12 weken vooruit gezet dan kunnen de oude meetwaarden na een nieuwe meting van de bloedglucose niet meer worden weergegeven. Bij de Accu-Chek-insulinepomp zijn tijdsprongen in de toekomst zonder effect maar worden in de lijst aangegeven.

Bij de tijd terugzetten: (Bijvoorbeeld van wintertijd naar zomertijd). Bij de verwerking van de meetwaarden van uw bloedsuiker door de Accu-Chek Smart Pix zullen bloedglucose waarden met datum en tijd altijd als 'waar' geaccepteerd worden. Ze worden op basis van datum en tijd gesorteerd. In het overzicht staat echter als opmerking dat waarden buiten de chronologische volgorde gevonden zijn. Als men tot vandaag met juiste datum werkt en dan het klok drie dagen terugzet en vervolgens meet dan ziet men alleen de eerder genoemde opmerking.

Bij Accu-Chek-insulinepompen zullen alle gegevens voor de tijdsverandering niet meer worden weergeven als de pompklok wordt teruggezet. Het helpt ook dan niet meer om de tijd weer vooruit te zetten. De opmerking tijdsprong terug is definitief.

 

Vanaf Accu-Chek Smart Pix versie 2.0 kunt u gecombineerde grafieken met insulinepomp- en bloedglucosemeterdata opstellen. Grafieken en overzichten met gecombineerde bloedglucosemeter- en insulinepompdata verschijnen zodra u gegevens van zowel uw bloedglucosemeter als insulinepomp heeft overgebracht. De datum en tijd moeten hiervoor in beide apparaten gelijk zijn ingesteld. (maximale afwijking van 5 minuten).

Breng eerst de gegevens van uw Accu-Chek bloedglucosemeter(s) over naar de Accu-Chek Smart Pix. Activeer hiervoor de gegevensoverdracht van uw meter en leg het infraroodvenster voor de Accu-Chek Smart Pix. Klik vervolgens op "Apparaat zoeken". Breng vervolgens de gegevens van uw Accu-Chek insulinepomp over door opnieuw op "Apparaat zoeken" te kikken. Na de gegevensoverdracht van beide apparaten vindt u in het menu onder "Bloedglucose & Insuline" gecombineerde grafieken en overzichten

Ja, rapportages met bloedglucosewaarden en insuline afgifte kunnen opgeslagen worden op de harde schijf in het webarchief formaat met een *.mht extensie. In Internet Explorer werkt dit als volgt nadat men een rapportage heeft opgesteld (zoals hierboven beschreven).

  • Klik op "Bestand"in de menubalk van Internet Explorer"
  • Klik daarna op "Opslaan als"
  • U kunt nu de rapportage een naam geven, de opslaglocatie bepalen en aangeven dat u het wilt opslaan als "Webarchief (*.mht)" bestand.
  • Klik hierna op "Opslaan".

De rapportage is nu opgeslagen. Menustructuur en opties kunnen afwijken in andere browser dan Microsoft® Internet Explorer (onder Microsoft® Windows XP). Als alternatief kunt u ook Accu-Chek Smart Pix Pocket Tools (een extra toevoegingprogramma voor de Accu-Chek Smart Pix) gebruiken om de rapportage in pdf formaat op te slaan.

Nee, een seriële poort kan data van bloedglucosewaarden en insuline afgifte vanuit de Accu-Chek Smart Pix niet verwerken.

 

De Accu-Chek Smart Pix is een USB-apparaat gemaakt naar internationale standaarden. Zodra de USB-aansluiting met de computer gereed is, verloopt het opstarten van de Accu-Chek Smart Pix hetzelfde als dat van elk ander USB-toestel, zoals een memorystick. Bij het gebruik van Windows Vista, XP of 2000 wordt een standaard USB-toestel direct herkend en is communicatie tussen het apparaat en de computer meteen mogelijk. Er wordt geen software op de PC geïnstalleerd. Hoogstens data van de Windows CD. Na het verbreken van de verbinding blijft alleen de herkenningsdata van de Accu-Chek Smart Pix op de PC staan, verder niets. Hierdoor gaat het opstarten van de Accu-Chek Smart Pix vanaf de tweede keer sneller. Bijkomend voordeel van de Accu-Chek Smart Pix is dat het in vergelijking met Memory Sticks veiliger is met betrekking tot computervirussen: Het is niet mogelijk een bestand in het geheugen van de Accu-Chek Smart Pix op te slaan. Als men de Accu-Chek Smart Pix uitschakelt keert deze weer terug naar zijn oorspronkelijke toestand. Zo is het opslaan en versturen van virussen niet mogelijk.

Sla een rapportage op zoals beschreven bij ‘Kan ik opgestelde standaardrapportage opslaan op de harde schijf?’. De opgeslagen rapportage kunt u als bijlage toevoegen aan een email.

 

Voor het verkrijgen van een standaardrapportage volgt u de onderstaande stappen:

Steek de USB-stekker van de Accu-Chek Smart Pix in de USB-poort van de ingeschakelde computer. Er wordt een venster geopend met het nieuwe station, bijv. D:\.

Start de toepassing door dubbel te klikken op het bestand START.HTM. De toepassing start nu en geeft aan dat deze gereed is om data van uw bloedglucosemeter en/of insulinepomp te ontvangen. Start de dataoverdracht van de bloedglucosemeter of insulinepomp door deze met het infraroodvenster naar de Accu-Chek Smart Pix te plaatsen en de dataoverdracht te starten (In de handleiding van uw insulinepomp of bloedsuikermeter staat beschreven hoe u de overdracht precies start). Het Accu-Chek Smart Pix apparaat heeft de data ontvangen als deze in het startscherm komt waarin de trendgrafiek wordt weergegeven. Klik nu op Rapportage Samenstellen midden-boven op het scherm.

Vink nu de grafieken aan die u in uw rapportage wilt hebben. Als u de grafieken heeft gekozen klikt u op Rapportage Samenstellen. Accu-Chek Smart Pix maakt nu de rapportage en opent deze in een nieuw venster.

In het filmpje ziet u hoe u een snelkoppeling kunt maken.

 

Vanaf Accu-Chek Smart Pix versie 2.0 kunt u gegevens uit meerdere Accu-Chek bloedglucosemeters samenvoegen. Om meerdere bloedglucosemeters (maximaal 3) uit te kunnen lezen, moet u deze mogelijkheid eenmalig in de Accu-Chek Smart Pix activeren:

  • Klik op "Instellingen" bovenin het menu.
  • Klik op "Instellingen rapportage".
  • Kies bij "Data samenvoegen" voor het symbool met drie meters en sla de wijziging op door op "Opslaan" te klikken.

U kunt nu meerdere bloeksuikermeters na elkaar uitlezen. De gegevens uit de Accu-Chek-meters zullen door Accu-Chek Smart Pix samengevoegd worden.

Waarschijnlijk is op uw browser de popup-blokker geactiveerd. In Internet Explorer kunt u deze uitzetten in het menu Extra. In Firefox gaat u naar Extra en klikt daarna op Opties. Kies het menu Webfuncties en zorg ervoor dat de optie Popupvensters Blokkeren niet staat aangevinkt.

 

Controleer of de USB-stekker goed is aangesloten op een bijpassende USB-aansluiting. Als de Accu-Chek Smart Pix dan nog steeds niet wordt erkend dan kunt u proberen de Accu-Chek Smart Pix aan te sluiten op een andere USB-ingang. (eventueel kunt u een USB-hub gebruiken). Mogelijke andere oorzaken:de verbinding van de USB-aansluiting met het mainbord is fysiek verbroken. In de BIOS van de computer is USB gedeactiveerd. In het apparaatbeheer is de USB root hub gedeactiveerd. De optie “plug & play” is gedeactiveerd.

 

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door instellingen van uw emailprogramma, internetprovider of virusscanner. Een oplossing zou kunnen zijn om de beveiligingsniveau’s van uw emailprogramma of virusscanner (tijdelijk) te verlagen. Ook kunt u in een standaardrapportage (zoals hierboven beschreven: hoe verkrijg ik een standaardrapportage?) bij “Bestand” kiezen voor “Bewerken met Microsoft® Office Word” in plaats van “Opslaan als”.De rapportage opent zich dan in Microsoft® Word. Hier vanuit kunt u dan de rapportage opslaan als Word-bestand (met een *.doc extensie). Ook kunt u de rapportage in het webarchief formaat opslaan (zoals hierboven beschreven: hoe verkrijg ik een standaardrapportage) en deze dan door middel van Winzip of een ander soortgelijk programma inpakken en dan versturen. Als alternatief kunt u ook Accu-Chek Smart Pix Pocket Tools (een extra programma voor de Accu-Chek Smart Pix) gebruiken om de rapportage met bloedglucosewaarden en insuline afgifte in pdf formaat als bijlage aan een e-mail te versturen .