Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

“Centraal tussen productontwikkeling en de gebruikerservaring”

Lotti Kaelen - Marketing Specialist Product Solutions

“Na mijn studie en stages op het gebied van zorg en technologie heb ik een aantal jaar in de sales gewerkt bij farmaceutische organisaties. Vorig jaar heb ik de overstap gemaakt naar marketing en naar Roche Diabetes Care. Bij sales miste ik vooral de link met de eindgebruikers: het zijn toch de patiënten voor wie je het doet.”

“Nu heb ik te maken met het hele palet: ik ben betrokken bij de ontwikkeling en marketingstrategie van een nieuw product in Nederland, bij het bepalen van de prijs en het ontwikkelen van de marketingstrategie en ik heb contact met zorgverleners en patiënten. Dat is voor mij de mooiste combinatie.”

“Roche Diabetes Care wordt gezien als een degelijk en kwalitatief goed bedrijf. Zo keek ik er ook naar toen ik hier nog niet werkte. Die robuustheid is onze kracht, maar tegelijk onze valkuil. We willen namelijk de diabeteszorg opschudden en veranderen, dat vergt behalve degelijkheid ook vooruitstrevendheid en dynamiek. In die transitie zitten we momenteel. Wat dat betreft ben ik op een goed moment binnen gekomen. We hebben een inspirerende general manager en er is intern een mooie mix van ervaring en nieuw bloed. Ik behoor tot de jonge garde bij Roche Diabetes Care. Ik leer heel veel van de mensen die hier al lang werken, maar kan tegelijk met een frisse blik naar de markt en de ontwikkelingen kijken.”

De diabeteszorg van morgen

“We hebben een ambitieuze strategie voor onze rol in de Nederlandse diabeteszorg van morgen. Dat is een grote uitdaging voor de interne organisatie. Je kunt de markt niet veranderen als je zelf niet voorop loopt. Vervolgens moeten we ook in staat zijn om de mensen en organisaties om ons heen mee te nemen. De zorgwereld als geheel heeft ook nog wel een grote slag te maken, zeker als het gaat om digitalisering. En we staan nog maar aan het begin van die ontwikkelingen. We gaan steeds meer toe naar een op data gebaseerde persoonlijke aanpak van diabetes. Via digitale hulpmiddelen als een CGM en MySugr en in de toekomst wellicht ook met spraakgestuurde technologie. Wij  moeten de meerwaarde van onze geavanceerde digitale oplossingen wel kunnen aantonen en tegelijk goed blijven luisteren naar de artsen, zorgverleners en patiënten.”

Het verschil maken voor mensen met diabetes

“Wat dat betreft is mijn functie heel interessant. Ik geef enerzijds input aan de productontwikkelaars en marketingstrategen over de Nederlandse situatie en behoeften, anderzijds probeer ik de lijntjes kort te houden met mensen met diabetes. Via onze serviceafdeling en sociale media probeer ik contact te houden. Ik krijg rechtstreeks reacties van gebruikers en dat is voor mij een wezenlijk onderdeel. Zo blijf ik op de hoogte van wat er leeft en speelt.”

“Dat vind ik ook het allerleukste aan Roche Diabetes Care. We staan voor grote uitdagingen in de diabeteszorg als geheel en in onze organisatie. Toch merk je aan alles dat iedereen het verschil wil maken voor mensen met diabetes.”

Delen